Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11744.6/22500
Title: Lịch sử Đảng bộ xã Tân Thịnh : 1930 - 2010
Authors: Đảng bộ tỉnh Yên Bái. Đảng bộ huyện Văn Chấn
Keywords: Đảng Cộng sản Việt Nam
Đảng bộ tỉnh Yên Bái
Đảng bộ huyện Văn Chấn
Đảng bộ xã Tân Thịnh
Lịch sử Đảng
Tân Thịnh
Văn Chấn
Yên Bái
Địa chí
Issue Date: 2012
Publisher: [Knxb.]
Abstract: Khái quát về điều kiện tự nhiên, xã hội xã Tân Thịnh, Văn Chấn. Quá trình hình thành những tổ chức cách mạng đầu tiên ở làng Mỵ, xã Chấn Thịnh. Chi bộ Đảng xã Chấn Thịnh ra đời, lãnh đạo chính quyền xã thời kỳ 1945 - 1954. Chi bộ xã lãnh đạo chính quyền, nhân dân thời kỳ 1954 - 1975 và sự ra đời của xã Tân Thịnh. Đảng bộ xã lãnh đạo chính quyền, nhân dân qua các thời kỳ 1975 - 1986, 1986 - 2010
Description: Thư viện tỉnh Yên Bái. 212tr. Mã TV: DC5044
URI: http://hdl.handle.net/11744.6/22500
Appears in Collections:Đảng bộ huyện Văn Chấn

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Ls dang bo xa tan thinh 1930_2010.pdf
  • Description : 
  • Size : 25,43 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.