Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11744.6/22503
Title: Rèn luyện và nâng cao Toán tiểu học lớp 3: Tập 2
Authors: Nguyễn Ngọc Lan, Nguyễn Hoài Phương
Vũ Minh Hồng
Keywords: Toán học
Lớp 3
Toán nâng cao
Issue Date: 2012
Publisher: Dân trí
Abstract: Giúp học sinh nhanh chóng nhận ra dạng bài tập và có cách làm phù hợp. Có nhiều dạng bài tập khó, phức tạp và có tư duy logic nhằm giúp học sinh nâng cao tư duy, cũng như tạo thành mối liện hệ giữa các kiến thức.
Description: Thư viện tỉnh Yên Bái;107tr.;TN44365
URI: http://hdl.handle.net/11744.6/22503
Appears in Collections:Khoa Học Tự Nhiên TH

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 3. toan nang cao3.pdf
  • Description : 
  • Size : 54,74 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.