Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11744.6/22504
Title: Tuyển chọn 400 bài tập Toán 3: Bồi dưỡng học sinh khá, giỏi
Authors: Huỳnh Bảo Châu, Tô Hoài Phong
Huỳnh Minh Chiến, Trần Huỳnh Thống
Keywords: Toán học
Lớp 3
Tuyển chọn toán
Sách tham khảo
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.-Tái bản lần thứ 3
Abstract: Giới thiệu các đề toán và bài giải được sắp xếp từ dễ đến khó
Description: Thư viện tỉnh Yên Bái;138tr.;TN58320
URI: http://hdl.handle.net/11744.6/22504
Appears in Collections:Khoa Học Tự Nhiên TH

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 4. 400 bai toan 3.pdf
  • Description : 
  • Size : 71,31 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.