Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11744.6/22506
Title: Một số thủ thuật Giải toán lớp 4 và lớp 5
Authors: Phạm Đình Thực
Keywords: Toán học
Lớp 4
Lớp 5
Thủ thuật giải toán
Sách tham khảo
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Quốc Gia Hà Nội.-Tái bản lần thứ 5, có chỉnh lí
Abstract: Giới thiệu các thủ thuật giải toán bằng cách tưởng tượng ra các tình huống không có thật; Thủ thuật giải toán bằng cách gán cho giá trị sai rồi điều chỉnh cho đúng; Thủ thuật giải toán bằng cách thêm, bớt...
Description: Thư viện tỉnh Yên Bái;154tr.;TN53894
URI: http://hdl.handle.net/11744.6/22506
Appears in Collections:Khoa Học Tự Nhiên TH

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 14. mot so thu thuat toan 4, 5.pdf
  • Description : 
  • Size : 133,59 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.