Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11744.6/22508
Title: Tập làm văn 3
Authors: Phạm Thị Như Quỳnh
Keywords: Tập làm văn
Lớp 3
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học sư phạm
Abstract: Hướng dẫn tìm hiểu và giải bài tập cơ bản sách giáo khoa; Bài tập bổ sung(có hướng dẫn gợi ý và giải. nội dung bám sát chương trình), trong bài tập bổ sung có một số bài tập nâng cao nhằm giúp các em mở rộng và nâng cao kiến thức hơn so với sách giáo khoa.
Description: Thư viện tỉnh Yên Bái;126tr.;TN57002
URI: http://hdl.handle.net/11744.6/22508
Appears in Collections:Khoa Học Xã Hội TH

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 7. van 3.pdf
  • Description : 
  • Size : 66,56 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.