Trang Chủ                                                                                                                                                           26/08/2019 | 01:18:37
Dữ liệu:
Tên sách:   
Tác giả:   
Từ khóa:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản:

       
CSDL Thư Viện Tỉnh
Sách: 102337
Sách Thiếu Nhi: 49214
Sách Lưu Động: 73907
Trích Tạp Chí 16748
Sách Ngoại Văn 128
Sách Địa Chí: 5224
Tin Học 3301
Liên kết web
ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH YÊN BÁI
Bản quyền website thuộc Thư viện tỉnh Yên Bái
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc thư viện tỉnh Yên Bái
Địa chỉ: Số 36 - Đường Trần Phú - Phường Đồng Tâm - Thành phố Yên Bái
Điện thoại liên hệ: 029 3.852.393