Trang Chủ                                                                                                                                                           18/01/2018 | 08:18:03
Dữ Liệu:
Tên Sách:   
Tác Giả:   
Từ Khóa:
Nhà Xuất Bản:
 

                                                                                                      
         
CSDL Thư Viện Tỉnh
Sách: 94607
Sách Thiếu Nhi: 45248
Sách Lưu Động: 43857
Trích Tạp Chí 16748
Sách Ngoại Văn 64
Sách Địa Chí: 5117
Tin Học 3300
Liên kết webĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH YÊN BÁI
Bản quyền website thuộc Thư viện tỉnh Yên Bái
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc thư viện tỉnh Yên Bái
Địa chỉ: Số 36 - Đường Trần Phú - Phường Đồng Tâm - Thành phố Yên Bái
Điện thoại liên hệ: 029 3.852.393