Trang Chủ                                                                                                                                                           21/08/2018 | 08:06:02
 
Dữ Liệu:
Tên Sách:     
Tác Giả:   
Từ Khóa:
Nhà Xuất Bản:
Năm Xuất Bản:  
 
                                                                                                      

      
 
CSDL Thư Viện Tỉnh
Sách: 100190
Sách Thiếu Nhi: 48091
Sách Lưu Động: 69677
Trích Tạp Chí 16748
Sách Ngoại Văn 128
Sách Địa Chí: 5117
Tin Học 3301
Liên kết webĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH YÊN BÁI
Bản quyền website thuộc Thư viện tỉnh Yên Bái
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc thư viện tỉnh Yên Bái
Địa chỉ: Số 36 - Đường Trần Phú - Phường Đồng Tâm - Thành phố Yên Bái
Điện thoại liên hệ: 029 3.852.393