Trang Chủ                                                                                                                                                           22/10/2019 | 01:08:55
  Dữ liệu:  
  Tên sách:     
  Tác giả:   
  Từ khóa:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản:
   

       
CSDL Thư Viện Tỉnh
Sách: 103948
Sách Thiếu Nhi: 51099
Sách Lưu Động: 60780
Trích Tạp Chí 16748
Sách Ngoại Văn 228
Sách Địa Chí: 5224
Tin Học 3300
Liên kết web
ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH YÊN BÁI
Bản quyền website thuộc Thư viện tỉnh Yên Bái
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc thư viện tỉnh Yên Bái
Địa chỉ: Số 36 - Đường Trần Phú - Phường Đồng Tâm - Thành phố Yên Bái
Điện thoại liên hệ: 029 3.852.393